อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ สถานที่ย้ำเตือนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยลืมเลือน

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลาสร้างถึง 28 ปี เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย และเพื่อรำลึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยก ที่ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนินกลาง

Continue reading “อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ สถานที่ย้ำเตือนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยลืมเลือน”